Kategórie

Zľavy a bonusy

 

Každý zákazník registrovaný na www.anmar.sk  má možnosť získať zľavu za svoj nákup, zľava za odber následne zostáva zákazníkovi ako trvalá zľava. Za nákup v našom E-shope Vám okrem zľavy za odber poskytneme aj bonusový kupón (voucher), ktorý budete môcť použiť v nasledujúcom nákupe. Našim stálym zákazníkom, na základe intenzity a objemu odberov určíme stálu zľavu, ktorá je platná až do ďalšieho prehodnotenia.

Výsledná suma objednávky je informačného charakteru a závisí od aktuálneho stavu tovaru na sklade. V prípade chýbajúceho, Vami objednaného tovaru, Vás budeme kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom. Našou snahou je zabezpečiť a dodať Vám objednaný tovar kompletne, ale prípadný výpadok tovaru u nášho dodávateľa (výrobcu) ovplyvniť nevieme.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zľava za odber, je zľava ktorú získa zákazník po zaregistrovaní sa na našej stránke a to za každých 250€ objednaného tovaru 1% zľavy ktorá je kumulovaná (sčítavaná) a následne zostáva zákazníkovi ako trvalá zľava od nasledujúceho odberu. Maximálna možná výška zľavy za odber po kumulácii je 5%. 

Individuálna zľava, je stála zľava, ktorá je zákazníkovi poskytovaná, na základe intenzity a objemu odberov na všetok objednaný tovar bez ohľadu na množstvo tovaru v danej objednávke. Výška zľavy je individuálne dohodnutá so zákazníkom a zostáva ako trvalá zľava. Zľava je platná až do ďalšieho prehodnotenia!

Tovar s označením *KC* (koncová cena), je tovar na ktorý sa už žiadna zľava nevzťahuje. Takto označený tovar sa aj napriek tomu zarátava do celkovej sumy na objednávke, za ktorú má zákazník možnosť získať Bonusový kupón.

Bonusový kupón (voucher), je darčekový poukaz od nás, ktorý získa každý zaregistrovaný zákazník za nákup tovaru. Výška bonusu je závislá od množstva objednaného tovaru, tento poukaz je možné použiť v nasledujúcom nákupe. Kupón Vám bude zaslaný po potvrdení objednávky na Váš       e-mail.

Platnosť tohto kupónu je obmedzená na jeden mesiac, po tomto termíne kupón nie je možné použiť, stráca platnosť!

 

Bonusový kupón:      - od 250 € ......... 10 €

                               - od 400 € ......... 20 €

                               - od 600 € ......... 30 €

                               - od 900 € ......... 50 €

Uvádzané sumy sú koncové po zľave (ak bola zľava poskytnutá) a s DPH!!!

Bonusový kupón (voucher) je kombinovateľný so Zľavou za odber aj s Individuálnou zľavou.